Doğal çevremiz bize ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlılara değerli bir armağandır..

ENVİCO Enerji & Çevre Teknolojileri A.Ş. olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile bir yandan insan sağlığının kalitesini arttırırken diğer yandan da doğal çevrenin korunmasını sağlamaktayız

ENVİCO Enerji ve Çevre Teknolojileri, çok yönlü bir yapıya sahip olan ve sürekli gelişim gösteren bir şirkettir. Envico, sizlere kendi parlak geleceğinizi, sektörün baş aktörlerinden olan ENVİCO ile birlikte inşa etme fırsatı veriyor.

Uluslararası çözüm ortaklarımızla beraber ENVİCO olarak, atıksu arıtması, su saflaştırması ve çöp yakımını sağlayan çevre tesislerinin tasarımının, inşaatının ve işletmesinin etkinliğini arttıran güçlü teknolojiler geliştirmiş bulunmaktayız.

Doğal çevreyi koruma çabalarımız doğrultusunda, ENVİCO Enerji & Çevre Teknolojileri A.Ş. olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile bir yandan insan sağlığının kalitesini arttırırken diğer yandan da doğal çevrenin korunmasını sağlamaktayız.